Εκτίμηση επιπτώσεων στην αγορά εργασίας

Η εκτίμηση αντικτύπου στην αγορά εργασίας (LMIA) είναι ένα έγγραφο που μπορεί να χρειαστεί να λάβει ένας εργοδότης στον Καναδά πριν προσλάβει έναν αλλοδαπό εργαζόμενο. Οι εργοδότες ορισμένων τύπων προσωρινών εργαζομένων πρέπει να λάβουν εκτίμηση επιπτώσεων στην αγορά εργασίας (LMIA) πριν ο εργαζόμενος υποβάλει αίτηση για άδεια εργασίας. Η LMIA είναι ένα έγγραφο από την Υπηρεσία Απασχόλησης και [...]

Άδεια εργασίας μετά την αποφοίτηση

Άδεια εργασίας μετά την αποφοίτηση Η άδεια εργασίας μετά την αποφοίτηση είναι ένα έγγραφο που επιτρέπει στους διεθνείς φοιτητές που αποφοιτούν από καθορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα (DLI) να εργαστούν προσωρινά στον Καναδά. Η διάρκεια της άδειας εργασίας μετά την αποφοίτηση ποικίλλει ανάλογα με τη διάρκεια των σπουδών και μπορεί να είναι από οκτώ μήνες έως τρία χρόνια. Δεν είναι κάθε πρόγραμμα σε καθορισμένα εκπαιδευτικά [...]

Επέκταση άδειας εργασίας

Οι κάτοχοι καθεστώτος προσωρινής διαμονής, όπως η άδεια εργασίας , υπόκεινται σε διάφορους όρους. Οι προσωρινοί κάτοικοι που βρίσκονται ήδη στον Καναδά έχουν τις ακόλουθες επιλογές: να παρατείνουν την παραμονή τους ως εργαζόμενοι, να αλλάξουν τους όρους της παραμονής τους ως εργαζόμενοι, να αλλάξουν την κατηγορία τους ώστε να περιλαμβάνει την άδεια εργασίας ή να διορθώσουν προβλήματα στο καθεστώς τους. [...]

Αποκτήστε άδεια εργασίας

Συνήθως χρειάζεστε άδεια εργασίας για να εργαστείτε στον Καναδά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να εργαστείτε χωρίς άδεια. Ένα άτομο μπορεί να υποβάλει αίτηση για άδεια εργασίας από το εσωτερικό του Καναδά, από το εξωτερικό του Καναδά ή από το P.O.E., ανάλογα με τη χώρα υπηκοότητάς του. Οι κύριες προϋποθέσεις για να δικαιούται κανείς άδεια εργασίας είναι οι εξής: [...]