Επέκταση φοιτητικής άδειας

Η ημερομηνία λήξης της άδειας σπουδών σας σάς ενημερώνει για το πότε πρέπει να σταματήσετε τις σπουδές σας και να φύγετε από τον Καναδά. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την παράταση της άδειας σπουδών σας, αν θέλετε να συνεχίσετε τις σπουδές σας στον Καναδά. Για να παρατείνετε την άδεια σπουδών σας πρέπει να γνωρίζετε τα εξής: Πρέπει να υποβάλετε αίτηση [...]

Αποκτήστε φοιτητική άδεια

Η άδεια σπουδών είναι μια άδεια που χορηγείται από την κυβέρνηση του Καναδά και επιτρέπει στους ξένους υπηκόους να σπουδάσουν σε καθορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα (DLI) στον Καναδά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Προκειμένου να δικαιούστε να υποβάλετε αίτηση για άδεια σπουδών πρέπει να Να κατέχετε επιστολή αποδοχής από ένα καθορισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή κολέγιο. Εμφάνιση [...]