Πιλοτικό πρόγραμμα μετανάστευσης στον Ατλαντικό

Η κυβέρνηση του Καναδά σε συνεργασία με τέσσερις επαρχίες του Ατλαντικού δημιούργησε το πιλοτικό πρόγραμμα μετανάστευσης του Ατλαντικού. Οι τέσσερις επαρχίες του Ατλαντικού είναι:- New Brunswick- Newfoundland and Labrador- Nova Scotia- Prince Edward Island Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους εργοδότες στις επαρχίες αυτές να προσλάβουν εξειδικευμένους υποψηφίους για θέσεις εργασίας που δεν μπόρεσαν να καλύψουν τοπικά. [...]

Χορηγία Οικογενειακής Τάξης

Η κατηγορία αυτή ισχύει για όποιον θέλει να υποστηρίξει τους συγγενείς του, συμπεριλαμβανομένου του συζύγου, του συντρόφου, των παιδιών, των γονέων, των παππούδων, των γιαγιάδων και άλλων για να μεταναστεύσουν. Χορηγία συζύγου Οι Καναδοί πολίτες ή οι μόνιμοι κάτοικοι που είναι παντρεμένοι με αλλοδαπό υπήκοο έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν τη χορηγία του συζύγου ή του συντρόφου τους μέσω του προγράμματος οικογενειακής χορηγίας. Μέσω αυτού του προγράμματος, οι αιτούντες [...]

Προγράμματα επαρχιακών υποψηφίων

Τα PNP επιτρέπουν στις επαρχίες να επιλέγουν τους μετανάστες που προορίζονται για την επαρχία τους. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να προσελκύσουν και να διατηρήσουν εκείνους που είναι πιθανότερο να εγκατασταθούν μόνιμα στην επαρχία και να συμβάλουν στην οικονομική της δραστηριότητα. Εξαρτάται από την κάθε επαρχία, το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε εργαζόμενους που: Έχουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες, την εκπαίδευση και την εργασιακή εμπειρία για να συνεισφέρουν [...]

Ιθαγένεια

Τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για καναδική υπηκοότητα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Καναδά Να έχουν ζήσει στον Καναδά για 3 από τα τελευταία 5 χρόνια. Πρέπει να διαμένουν στον Καναδά για τουλάχιστον 1095 ημέρες κατά τη διάρκεια των πέντε ετών ακριβώς πριν από [...]

Express Entry

Το Express Entry είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα σημείων που χρησιμοποιεί η καναδική κυβέρνηση για τη διαχείριση των αιτήσεων μετανάστευσης από ειδικευμένους εργαζόμενους. Υπάρχουν 3 προγράμματα μετανάστευσης που διαχειρίζεται το Express Entry: Το ομοσπονδιακό πρόγραμμα ειδικευμένων εργαζομένων, μια ροή EE στην οποία οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν [...]